Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mapa strony

Good Governance w Gminie Gostycyn
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Wiadomości
Przetargi
Opis projektu
Szczegółowy opis projektu
ISO
Karty Spraw
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gostycynie
Stanowisko do spraw wymiaru podatku
Stanowisko do spraw księgowości podatkowej, sporządzania list płac i odprowadzania składek ZUS
Stanowisko do spraw decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, inwestycji, zamówień publicznych
Stanowisko do spraw organizacyjnych, kadrowych, promocji Gminy, informacji niejawnych
Stanowisko do spraw ewidencjonowania działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej, ochrony zabytków
Stanowisko do spraw gospodarki mieszkaniowej
Stanowisko do spraw planowania przestrzennego, podziału nieruchomosci, nazewnictwa ulic, numeracji porządkowej nieruchomości, ewidencji gruntów
Stanowisko do spraw ochrony środowiska, utrzymania czystości, bezpieczeństwa publicznego, pozwoleń na wycinkę drzew, turystyki, prac geologicznych
Stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa, ochrony zdrowia, wspólnot mieszkaniowych, drogownictwa
Stanowisko ds. księgowości
Stanowisko do spraw poboru i rozliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wsparcia księgowości
Pozostałe
Szkolenia
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Zapytania ofertowe
Media o nas
Galeria zdjęć
Forum
Ankieta
Przyjazny Urząd
Opracownie ścieżki rozwoju pracowników Urzędu
RSS
Mapa strony