Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracownie ścieżki rozwoju pracowników Urzędu

I. ANKIETA DO BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW

     W dniach 27-30 czerwca 2011r. została przeprowadzona ankieta wśród pracowników Urzedu Gminy Gostycyn, której celem było rozpoznanie opinii i potrzeb szkoleniowych pracowników.

       W badaniu wzięło udział 14 kobiet i 4 mężczyzn w różnym przedziale wiekowym. Wśród respondentów najwiekszy procent stanowiły osoby w przedziale 20-29 lat. Spośród zatrudnionych, którzy wypełnili ankietę 13 osób posiada wyższe wykształcenie, pozostałą część stanowiły osoby z wykształceniem średnim. Opinie dotyczące potrzeb szkoleniowych były zróżnicowane. Wstępna analiza wykazał, że pracownicy Urzędu odczuwają najwiekszą potrzebę poszerzenia wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych.


dankaankieta.jpg [300x533]

wiesiaankieta.jpg [300x533]

fot. pracownicy Urzędu Gminy podczas oddawania ankiet nt. potrzeb szkoleniowych pracowników