Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyjazny Urząd

KONSULTACJE SPOŁECZNE

        W dniach 14 czerwca 2011r. w miejscowości Bagienica i 27 lipca 2011r. w miejscowości Łyskowo odbyły się konsultacje społeczene w ramach realizowanego projektu. Podczas konsultacji prowadzący omówił pozyskiwanie środków zewnętrznych m.in. z :

♦ Lokalnej Grupy Rybackiej "Borowiacka Rybka, która wspiera sektor społeczno-gospodarczy i sektor publiczny;

♦ Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie", która ogłasza konkursy objęte dofinansowaniem na:

- małe projkety w ramach LGD,

- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

- różnicowanie działalnosci rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania działalności nierolniczej.

♦ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

♦ Programu Operacyjnego RYBY

♦ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

♦ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

knsltacje_bagienica.jpg [300x225]

konsultacje_bagienica_2.jpg [300x225]fot. konsultacje społeczne w m. Bagienica

 

SZKOLENIE - BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

       Dnia 17 czerwca br. pracownicy Urzędu Gminy zostali przeszkoleni z tematu badania satysfakcji klienta. Zajęcia przeprowadził trener z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej z Bydgoszczy.

Omówione zostały metody imierniki badania poziomu satysfakcji klienta oraz wpływ procesu zaspokajania potrzeb klienta na jego satysfakcję.  


 KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W GOSTYCYNIE

 

    W dniu 24 czerwca 2011r. Wójt Gminy Gostycyn Zarządzeniem nr 42/2011 przyjął Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy w Gostycynie oraz Kodeks Postępowania Etycznego Pracowników Urzędu Gminy w Gostycynie.

    Celem Kodeksu Etycznego Pracowników jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu Gminy, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz  poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu.

    Niniejszy Kodeks oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności.

    Natomiast Kodeks Postępowania Etycznego Pracowników Urzęd Gminy jest, obok Kodeksu Etycznego Pracowników dokumentem regulującym zagadnienia etycznego postępowania w Urzędzie.

    W przeprowadzonej ankiecie, której celem było zebranie materiałów do opracowania Kodeksu Etycznego oraz Kodeksu Postępowania Etycznego Urzędu Gminy, większość pracowników /88,9%/ uznała, iż należy wprowadzić w/w Kodeks do Urzędu.


♦ Zarządzenie w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzedu Gminy w Gostycynie oraz Kodeksu  Postępowania Etycznego Pracowników Urzędu Gminy w Gostycynie

 

♦ Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy w Gostycynie

 

♦ Kodeks Postępowania Etycznego Pracowników Urzędu Gminy w Gostycynie

 

ANKIETA BADAJĄCA SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW

   W czerwcu br. została przygotowana i wprowadzona do obiegu ankieta badająca satysfakcję klientów Urzędu Gminy.  Wypełnienie ankiety jest możliwe w Biurze Obsługi Interesanta oraz w pozostałych biurach indywidualnych pracowników, jak również w wersji elektronicznej, umożliwiającej wypełnianie on-line przez stronę internetową.

Głównym celem ankiety jest poznanie opinii interesantów na temat świadczonych usług w Urzędzie. Analiza ankiet pomoże wyciągnąć wnioski, spostrzeżenia oraz uwagi, które będa bardzo cennym i pomocnym wskaźnikiem, który przyczyni się do usprawnienia i udoskonalenia poziomu obsługi w Urzędzie.

I RAPORT ZEWNĘTRZNY WRAZ Z REKOMENDACJAMI Z ANKIET BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA

 

Zachęcamy do wypełniania ankiet!