Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

BIURO PROJEKTU:

Urząd Gminy Gostycyn

ul. Bydgoska 8

89-520 Gostycyn

Tel. 052 3367310

Fax. 052 3367311

e-mail: gostycyn@las.pl