Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ISO

 

 

HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ  ISO 9001:2008

W URZĘDZIE GMINY GOSTYCYN

Przygotowanie procedur i wybór podwykonawcy odpowiedzielanego za wdrożenie
Systemu Zarządzania Jakością

ETAP I: Audit wstępny i raport z auditu wstępnego

ETAP II: Sporządzenie wstępnej listy dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością

ETAP III: Sporzadzenie Polityki Jakości dla Urzędu

ETAP IV: Szkolenia w zakresie Systemu Zarządzania Jakością

ETAP V: Dokumentowanie Systemu Zarządzania Jakością

ETAP VI: Wdrożenie dokumentacji Systemu Zarzadzania Jakością

ETAP VII: Powołanie auditowrów wewnętrzych i ich szkolenie

ETAP VIII: Przeprowadzenie auditu wewnętrznego

ETAP IX: Przeprowadzenie auditu certyfikującego

 

     Dnia 27 maja br. został wprowadzony do Urzędu Gminy w Gostycynie System Zarządzania Jakością  spełniajacego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz powołano Pełnomocnika  ds. Systemu Zarządzania Jakością, Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością, a także Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością - Ireneusz Kucharski - Sekretarz Gminy

Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakścią - Barbara Patoleta - Podinspektor gminny

Skład Zespołu ds. Systemu Zarządzania Jakością:

1) Ireneusz Kucharski-Pełnomocnik

2) Barbara Patoleta - zastępca pełnomocnika

3) Iwona Śpica

4) Iwona Giłka

5) Maria Okonek

6) Danuta Jawor

7) Monika Kukawiec

    Po przeprowadzeniu audytu zerowego przez firmę zewnętrzną, zespół ds. Systemu Zarządzania Jakoscią /SZJ/ sporządził wstepna listę dokumentacji oraz Politykę Jakości Urzędu, które zostały pozytywnie zatwierdzone przez konsultatnta ds. SZJ. Aktualnie trwają przygotowania do pierwszych szkoleń w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.

 

◊ Polityka Jakości Urzędu Gminy w Gostycynie

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PN-EN ISO 9001:2009 - 12.07.2011r.


        12 lipca br. pracownicy Urzędu Gminy w Gostycynie uczestniczyli w szkoleniu z Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. Szkolenie poprowadził Pan Jacek Forszpaniak z firmy PW. MF-PARTNER ze Swarzędza. W zakresie spotkania omówione zostały terminy i definicje dotyczące SZJ, rodzina norm serii 9000, jak również przedstwiono charakterystykę normy PN-EN ISO 9001:2009. 

 

iso_13.jpg [300x225]

 

iso_4.jpg [300x225]

◊ Materiały szkoleniowe z SZJ


31.08.2011r. - SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU Z ZAKRESU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO PN-EN 9001:2009.

 

p1030414.jpg [300x169]

fot. prowadzący szkolenie z SZJ ISO PN-EN 9001:2009 Pan Jacek Forszpaniak

p1030410.jpg [300x169]

fot. pracownicy Urzędu Gminy - I grupa

 

POWOŁANIE AUDITOROW WEWNĘTRZNYCH

Z dniem 1 września 2011r. zostali powołani na auditorów wewnętrznych :

1) Ireneusz Kucharski

2) Barbara Patoleta

3) Iwona Giłka

4) Monika Świetlik

5) Maria Okonek

6) Monika Kukawiec

8 września br. odbyło się pierwsze szkolenie powołanych auditorów wewnętrznych w zakresie Systemu Zarządzania Jakoscia wg. ISO 9001:2000/ 90001:2008 w oparciu o PN-EN ISO 19011:2003.

Szczegółowo omówione zostały cele auditu, rodzaje auditów, dowody z auditów, postawa auditora, cechy osobowościowe auditorów. Przedstawiono również metodykę planowania i przeprowadzania auditu wewnętrznego.

audit_4.jpg [640x480]


audit_3.jpg [640x480]

 

 

 

audit_1.jpg [640x480]

 

SPOTKANIA DOTYCZĄCE ISO 9001-2008 /październik - grudzień 2011/

    28 października br. odbło się kolejne spotkanie dla nowo powołanych auditorów wewnętrznych.
Na warsztatach przedstawiono zasady przeprowadzania auditów, postawę dobrego auditora, dokumentację i dowody z auditów oraz omówiono wszystkie planowane audity wewnętrzne w Urzędzie.

Na początku listopada (2.11 i 8.11) przeprowadzone zostały audity wewnętrzne. 29 listopada br. odbyło się spotkanie zespołu auditorów wewnętrznych z Panem Jackiem Forszpaniakiem z firmy MP-PARTNER ze Swarzędza, który wdraża SZJ w Urzędzie Gminy. Przeprowadzony został przeglad materiałów dotyczących realizacji auditów wewnetrznych, nadzorowania nieprawidłowości poauditowych, jak również nadzorowano działania korygujące i zapobiegawcze.  

9 grudnia br. przedstawiona została na spotkaniu dokumentacja dotycząca Przeglądu zarządzania.

28 grudnia br. omówione zostały standardy auditu certyfikującego.


- AUDIT CERTYFIKUJĄCY -

Zgodnie z harmonogramem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Gostycyn zakończono zadanie I projektu : Normy ISO w administracji publicznej, etap IX  - "Przeprowadzenie auditu certyfiukującego".

W dniach 27 - 28.02.2012r. w siedzibie Urzędu odbył się audit certyfikujący, którego przedmiotem był System Zarządzania Jakością w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001:2008. Rekomendowany zakres certyfikacji to "Zapewnienie profesjonalnej, przyjaznej i zgodnej z przepisami prawnymi, obsługi społeczności lokalnej".

Certyfikację przeprowadziła firma Moody Internationaln Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu, która należy do grupy renomowanych firm certyfikujących, funkcjonujących na rynku polskim.

Wszystkie obszary działalności Urzędu zostały zauditowane zgodnie z programem auditu. Ogólna ocena Systemu Zarządzania Jakością wskazała na prawidłowe wdrożenie i funkcjonowanie oraz jego pełne udokumentowanie w organizacji. Auditor wiodący zwrócił także uwagę na poprawność i wyjątkową staranność prowadzenia akt oraz dokumentacji.

Podczas przeprowadzonego auditu nie stwierdzono żadnych niezgodności w systemie z wymaganiami normy ISO 9001:2008, co jest dla Urzędu Gminy największym wyróżnieniem oraz powodem do dumy i zadowolenia.

Dnia 29 marca 2012r. podczas posiedzenia sesji Rady Gminy odbyło sie uroczyste wręczenie na ręce Wójta Gminy Gostycyn certyfikatu zgodności, wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008 przez Panią Beatę Michalską - Dyrektora  Zarządzającego firmy Moody International Polska Sp. zo.o.


dsc_0070.jpg [1000x669]


dsc_0071.jpg [1000x669]

    fot. wręczenie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008