Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa, ochrony zdrowia, wspólnot mieszkaniowych, drogownictwa

» Wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów lub przebudowę zjazdów z dróg gminnych

 

• WNIOSEK - wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów lub przebudowę zjazdów z dróg gminnych

 

 

» Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

 

• WNIOSEK - zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

• WNIOSEK - umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym

 

» Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz najemców

 

• WNIOSEK- sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy na rzecz najemców

 

 

» Sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy dla pracowników z robót publicznych i prac interwencyjnych

 

• WNIOSEK - sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy dla pracowników z robót publicznych i prac interwencyjnych

 

 

» Prowadzenie spraw związanych z przetargami na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

WNIOSEK - o nabycie nieruchomości w drodze przetargu

WNIOSEK - o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

 

 

» Korespondencja w zakresie rolnictwa

 

• WNIOSEK - korespondencja w zakresie rolnictwa

 

 

» Korespondencja w zakresie łowiectwa

 

• WNIOSEK - korespondencja w zakresie łowiectwa

 

 

» Korespondencja w zakresie remontów bieżących dróg gminnych

 

• WNIOSEK - korespondencja w zakresie remontów bieżących dróg gminnych

 

 

» Korespondencja w zakresie ochrony zdrowia

 

• WNIOSEK - korespondencja w zakresie ochrony zdrowia

 

 

» KORESPONDENCJA W ZAKRESIE REMONTÓW DRÓG

 

 

• WNIOSEK - KORESPONDENCJA W ZAKRESIE REMONTÓW DRÓG

 

 

» PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

 • WNIOSEK - PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

 

» SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

 

• WNIOSEK - SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

 

 

» ZAMIANA LOKALI MIESZKALNYCH

 

• WNIOSEK - ZAMIANA LOKALI MIESZKALNYCH

 

 

» PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH, SOCJALNYCH LUB ZAMIENNYCH

 

• WNIOSEK - PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH, SOCJALNYCH LUB ZAMIENNYCH

 

 

» WYDANIE SKIEROWAŃ NA ZAWARCIE UMOWY NAJMU

 

• WNIOSEK - WYDANIE SKIEROWAŃ NA ZAWARCIE UMOWY NAJMU