Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko do spraw ochrony środowiska, utrzymania czystości, bezpieczeństwa publicznego, pozwoleń na wycinkę drzew, turystyki, prac geologicznych

» Wydanie decyzji administracyjnej na wycinkę drzew (dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi)

 

• WNIOSEK - wydanie decyzji administracyjnej na wycinkę drzew

 

Zgłoszenie wycinki drzew (dotyczy osób fizycznych)


» Wydawanie decyzji administracyjnej na prowadzenie działalności w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych przez firmy świadczące takie usługi

 

•WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

• WNIOSEK o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostycyn

 

•Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

 

» Wydawanie decyzji administracyjnej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości przez firmy świadczące takie usługi

 

• WNIOSEK - wydawanie decyzji administracyjnej na prowadzenie działalnosci w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomosci przez firmy świadczące takie usługi

 

» Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi