Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko do spraw planowania przestrzennego, podziału nieruchomosci, nazewnictwa ulic, numeracji porządkowej nieruchomości, ewidencji gruntów

» Wydawanie decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 

• WNIOSEK - wydawanie decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 

 

» Wydawanie decyzji dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

• WNIOSEK - wydawanie decyzji dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

» Wydawanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości

 

• WNIOSEK - wydawanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości - decyzja

• WNIOSEK - wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości - postanowienie

 

 

» Wydawanie decyzji w sprawie rozgraniczania nieruchomości

 

• WNIOSEK - wydawanie decyzji w sprawie rozgraniczania nieruchomości

 

 

» Wydawanie decyzji w sprawie opłat adiecenckich (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości)

 

 

» Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

• WNIOSEK- wydawanie zaswiadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

» Nadanie numeracji na nieruchomości

 

• WNIOSEK - nadanie numeracji na nieruchomości

 

 

» Oświadczenie zarządcy drogi o dostępie działki do drogi publicznej

 

• WNIOSEK - oświadczenie zarządcy drogi o dostępie działki do drogi publicznej

 

 

» Wydawanie informacji o możliwości połączenia działek

 

• WNIOSEK - wydawanie informacji o możliwości połączenia działek

 

 

» Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

 

• WNIOSEK - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy