Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko do spraw ewidencjonowania działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej, ochrony zabytków

» Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

• WNIOSEK - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu

• WNIOSEK - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu

• WNIOSEK -wydawanie zezwolenia jedorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie imprez okolicznościowych

• WNIOSEK - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

 

 

» Wydawanie decyzji wygaszających lub cofających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

• WNIOSEK - wydawanie decyzji wygaszających lub cofających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

» Wydawanie decyzji w sprawie nałożenia świadczeń osobistych i rzeczowych

 

• WNIOSEK - przeznaczenie osób do funkcji kuriera w ramach Świadczeń osobistych

• WNIOSEK - wydanie decyzji w sprawie nałożenia świadczeń osobistych

• WNIOSEK - wydanie decyzji w sprawie nałożenia świadczeń rzeczowych

• WNIOSEK - przeznaczenie osób do wykonywania świadczeń osobistych

 

 

»Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 

• WNIOSEK - zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 

 

» Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych

 

• WNIOSEK - wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych

 

 

» Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych dotyczących przedsiębiorców wpisanych do EDG

 

• WNIOSEK - udostepnianie danych ze zbioru danych osobowych dotyczących przedsiebiorców wpisanych do EDG

 

 

» Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim i wpłat za korzystanie  z zezwoleń - wydawanie poświadczonej kopii oświadczenia z kwotą rat

 

• WNIOSEK - przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim i wpłat za korzystanie z zezwoleń - wydawanie pośiadczonej kopii oświadczenia z kwotą rat

 

» PODJĘCIE CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO LECZENIA ODWYKOWEGO

 

• WNIOSEK - o podjęcie czynności zobowiązujących do leczenia odwykowego

 

 

» Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 

• Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

• WNIOSEK - wpis do CEIDG

• Część CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

• Część CEIDG-PN UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWA

• CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

• Część CEIDG-POPR

• Część CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych

• Część CEIDG-RD WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

• Część CEIDG-SC UDZIAŁ W SPÓŁKACH CYWILNYCH