Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i stanowisko do spraw obywatelskich

» Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

 

• WNIOSEK - sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

 

 

» Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

 

• WNIOSEK - uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

 

 

» Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

 

• WNIOSEK - odtworzenie treści aktu stanu cywilnego - małżeństwo

• WNIOSEK - odtworzenie treści aktu stanu cywilnego - urodzenie

• WNIOSEK - odtworzenie treści aktu stanu cywilnego - zgon

 

 

» Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

 

• WNIOSEK - wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

 

 

» Zmiana imion i nazwisk

 

• WNIOSEK - zmiana imion i nazwisk

 

 

» Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

• WNIOSEK - wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

 

» Wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego (konkordatowego)

 

 

» Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 

• WNIOSEK - wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małzeńskiego za granicą

 

 

» Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

 

• WNIOSEK - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

 

 

» Zgłoszenie urodzenia dziecka

 

• WNIOSEK - zgłoszenie urodzenia dziecka

 

 

» Zgłoszenie zgonu

 

• WNIOSEK - zgłoszenie zgonu

 

 

» Wydawanie odpisów aktów atanu cywilnego na formularzach wielojęzycznych

 

• WNIOSEK - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego na formularzach wielojęzycznych

 

 

» Zameldowanie/wymeldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące oraz do 3 miesięcy

 

• WNIOSEK - zameldowanie osoby na pobyt stały

• WNIOSEK - zameldowanie osoby na pobyt czasowy ponad 3 miesięce

• WNIOSEK - wymeldowanie osoby na pobyt stały

• WNIOSEK - wymeldowanie osoby na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

 

 

» Obowiązek meldunkowy cudzoziemca

 

• WNIOSEK - obowiązek meldunkowy cudzoziemca

 

 

» Wydawanie oraz wymiana dowodu osobistego

 

• WNIOSEK - wydawanie oraz wymiana dowodu osobistego

 

 

» Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

 

 

» Unieważnienie dowodu osobistego

 

• WNIOSEK - unieważnienie dowodu osobistego

 

 

» Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego

 

• WNIOSEK - jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

 

 

» Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

 

• WNIOSEK - przyjmowanie oswiadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

 

 

» Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

» Wniosek o udostepnienie danych za pomoca urzadzen teletransmisji danych w drodze weryfikacji