Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko do spraw wymiaru podatku

Deklaracje podatkowe obowiązujące od roku 2016:

1) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
2) DR-1 Deklaracja na podatek rolny
3) DL-1 Deklaracja na podatek leśny
4) IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
5) Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
6) Z-2 Dane dotyczące podmiotów opodatkowania


Poniższe deklaracje obowiązują do końca 2015 roku

» WYDAWANIE DECYZJI USTALAJĄCYCH WYSOKOŚĆ PODATKU ROLNEGO

 

• Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

• Załącznik ZR-1/A – dane o nieruchomościach

• Załącznik ZR-1/B – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w przypadku uprawnienia do skorzystania do zwolnienia

• Deklaracja dr-1

 

 

» WYDAWANIE DECYZJI USTALAJĄCYCH WYSOKOŚĆ PODATKU LEŚNEGO

 

• Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1

• Załącznik ZL-1/A – dane o nieruchomościach leśnych

Załącznik ZL-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

• Deklaracja dl-1

 

 

» WYDAWANIE DECYZJI USTALAJĄCYCH WYSOKOŚĆ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości  IN-1

• Załącznik ZN-1/A – dane o nieruchomościach

• Załącznik ZN-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

• Deklaracja dn-1

 

 

» WYDAWANIE DECYZJI USTALAJĄCYCH WYSOKOŚĆ  ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

 

• Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

• Załącznik ZR-1/A – dane o nieruchomościach

• Załącznik ZR-1/B – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w przypadku uprawnienia do skorzystania do zwolnienia

• Deklaracja dr-1

• Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1

• Załącznik ZL-1/A – dane o nieruchomościach leśnych

• Załącznik ZL-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

• Deklaracja dl-1

• Informacja w sprawie podatku od nieruchomości  IN-1

• Załącznik ZN-1/A – dane o nieruchomościach

• Załącznik ZN-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

• Deklaracja dn-1

 

 

» WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ULG PODATKOWYCH

 

• Wniosek o  udzielenie ulgi w podatku rolnym

 

 

» WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 

» WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH

 

• Wniosek o  wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych

 

 

»  WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego